Workshops Yoga

In het voorjaar organiseert BornemYoga weerom een aantal workshops :

- Meditatie/mindfulness : op woensdagavond van 19.00 tot 19.30 u vanaf 23/4 tem 25/6.  Meer info vind je onder BornemYoga/Workshops/Meditatie.

- Pranayama : op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 u op 28/5, 4/6 en 11/6.  Meer info vind je onder BornemYoga/Workshops/Pranayama.

Sh'Bam - lancering nieuwe release

Op woensdag 23/4/2014 wordt de allernieuwste Sh'Bam release gelanceerd.

Het wordt een uniek gebeuren want de les zal gegeven worden door Kristel, Anne en Lien samen !!!

Nieuw lessenrooster vanaf 22/4/2014

Het nieuwe lessenrooster vanaf 22/4/2014 is gekend.  Je kan het downloaden via de kolom links hiernaast.

De belangrijkste wijzigingen zijn :

- Woensdag :

    - Yin Yoga van 19.30 tot 20.30 u

    - Vinyasa Basic van 20.30 tot 21.30 u

 

- Donderdag :

    - Yin Yoga van 19.00 tot 20.00 u

 

 

Oneigenlijk gebruik reservatie-systeem

De laatste tijd hebben wij - jammer genoeg - moeten vaststellen dat er te lakoniek met het reservatie-systeem wordt omgesprongen.

Het zijn vaak dezelfde deelnemers die zich reeds geruime tijd op voorhand zekerheid willen verschaffen over hun plaatsje maar dan telkens - weliswaar binnen de gestelde termijn - nét de dag voorafgaand aan de lesdag hun reservatie annuleren. Even ter illustratie : op 31/3 annuleerden 7 leden (dus de helft van de inschrijvingen) hun reservatie voor de les van 1/4.

Uiteraard is dit niet enkel een oneigenlijk gebruik van het systeem maar het getuigt ook van een niet al te sportieve houding ten aanzien van diegenen die door die vroeg-reservaties vaak veroordeeld zijn tot de systematiek van de reservelijst.

Wij kunnen maar al te zeer begrip opbrengen voor situaties die zich onverwacht voordoen maar wanneer wij daarin bij herhaling een systeem menen te bemerken, zien wij ons genoodzaakt om hieraan paal en perk te stellen.

Met name voor de les CXWorx op dinsdag zal hierdoor vanaf nu slecht 2 weken op voorhand kunnen gereserveerd worden. 

Door deze beslissing komen alle reeds gedane reservaties vanaf 22/4 voor de les CXWorx op dinsdagavond te vervallen.

Sluitingsdagen april-mei

Afbeelding

Top Vorm zal gesloten zijn :

- van maandag 14/4 tot en met maandag 21/4 (Paasmaandag)

- op donderdag 1/5

- van zondag 18/5 tot en met zondag 25/5

- op donderdag 29/5 (Hemelvaart)

 

Wijziging lessenrooster op woensdagavond (vanaf 19/3 tot na de Paasvakantie)

Omdat beide Sh'Bam-lesgeefsters bij Top Vorm wegens fysieke ongemakken de les niet met de volle 100% overgave kunnen geven, wordt de les Sh'Bam op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 u. tijdelijk (tot na de Paasvakantie) van het lessenrooster gehaald. 

Wij houden jullie op de hoogte.

Aangepast lessenrooster

Op maandag 31/3 geldt volgend aangepast lessenrooster :

- van 19.00 tot 20.00 u : Step Aerobic

- van 20.00 tot 21.00 u : Vinyasa Basic

- van 21.00 tot 22.00 u : Power Yoga

(dus geen Yin Yoga en Figuurtraining)

 

Op woensdag 2/4 geldt volgend aangepast lessenrooster :

- van 18.00 tot 19.00 u : Figuurtraining

- van 19.00 tot 20.00 u : Vinyasa Flow

- van 20.00 tot 21.00 u : Sh'Bam

- van 20.00 tot 21.00 u : Yin Yoga (géén meditatie)

- van 21.00 tot 22.00 u : Figuurtraining

(dus geen Vinyasa Basic)

Wijziging lessenrooster

Vanaf 13/03/2014 wordt op donderdagavond de les Sh'Bam (van 19.00 tot 20.00 u) niet meer ingericht.

Salsa LA-style - nieuwe reeks

Vanaf vrijdag 17/1 start de nieuwe reeks salsa-lessen.

Van 19.00 tot 20.15 : Beginners

Van 20.30 tot 21.45 : Improvers

Prijs : € 100 per persoon

Yoga-lessen op woensdagavond - update

Gans de maand januari wordt de les Yin Yoga op woensdag van 20.00 tot 21.00 u aangepast tot een Yin Yoga en mindfulness/meditatie-les.

Gedurende de maand januari blijft de les Ashtanga Short Form op woensdag van 21.00 tot 22.00 u. op het lessenrooster staan (uiteraard enkel bij voldoende deelnemers).  Eind januari wordt geëvalueerd of deze les nadien nog verder op het rooster blijft staan.  Indien je deze lesvorm niet wil zien verdwijnen, maak je dit het beste duidelijk door je aanwezigheid in deze les tijdens de maand januari.

 

Prijzen vanaf 1/1/2014

Vanaf 1/1/2014 gelden aangepaste prijzen voor onderstaande beurtenkaarten :

- rode tienbeurtenkaart (alle lessen behalve de fietslessen) : € 80

- blauwe tienbeurtenkaart (alle lessen inclusief de fietslessen) : € 90

Diëtistenpraktijk Anne

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, komt voor Anne en Christophe de geboorte van hun eerste kindje almaar dichterbij.

Om zich optimaal met dit mooie wonder van een eigen gezinnetje te kunnen bezighouden, heeft Anne beslist om vanaf 19 december haar diëtistenpraktijk te stoppen.

Zij verwijst graag haar huidige en ook eventueel nieuwe klanten door naar haar collega Tinneke Van den Eede te Puurs.

Van de huidige klanten die de overstap wensen te maken, worden de dossiers doorgespeeld naar Tinneke zodat de opvolgingen gewoon kunnen worden verdergezet.

De coördinaten van Tinneke zijn : Tinneke Van den Eede - PuurSano - Robert Verbelenstraat 8 (vroeger postkantoor) - 2870 Puurs - tel. 03/298 04 71 - GSM 0499/581 898.

Anne wenst hierbij graag iedereen te bedanken voor het jarenlange vertrouwen en fijne feesten toe te wensen.

 

Lesreservaties tot 30/06/2014

Afbeelding

Je kan je favoriete lessen nu reeds reserveren tot en met 30/06/2014.

Bekijk uiteraard steeds de haalbaarheid binnen je eigen agenda.

Laattijdige annulaties (= annulaties op de lesdag zélf) worden immers nog steeds aangerekend (ongeacht de reden).

Rioleringswerken Platte Heegtestraat

 

Afbeelding

De gemeente Bornem bezorgde ons een brief waarin wordt gemeld dat de aangekondigde werken aan de riolering in de Platte Heegtestraat zullen starten op woensdag 27/11/2013.  De werken zullen plaatsvinden van aan de Puursesteenweg tot Platte Heegtestraat 27 en zullen 120 werkdagen (!!!) in beslag nemen.

Top Vorm blijft bereikbaar via de Kluisstraat (waarschijnlijk via Doregem).

Behoudens een heel creatieve oplossing, ligt het voor de hand dat diegenen die vanuit de Steenweg op Oppuurs de Platte Heegtestraat inrijden, zullen geconfronteerd worden met een behoorlijke omleiding

Ook de parkeerproblematiek zal door deze werken uiteraard beïnvloed worden.

Het is raadzaam met deze werken rekening te houden bij het bepalen van het vertrektijdstip richting Top Vorm.

 

Tussenkomst ziekenfondsen

Wij wensen jullie er even op te wijzen dat meerdere ziekenfondsen een tussenkomst voorzien voor de lidgelden en abonnementsgelden die hun leden betalen aan sportclubs.

Elk ziekenfonds heeft zo zijn eigen voorwaarden en bedragen.  Het loont zeker de moeite om hiernaar even te informeren bij je eigen ziekenfonds.  Vaak vind je deze info reeds op de website van het desbetreffend ziekenfonds en kan je zelfs de benodigde formulieren downloaden.

Wij zullen met veel plezier deze documenten invullen.  In de huidige financieel woelige tijden helpen immers alle kleine beetjes.

Inhoud syndiceren