Aanvragen login reservatiesysteem

Omwille van de ingrijpende gevolgen van het Corona-verhaal dient vanaf 7/9 de deelname aan álle groepslessen gereserveerd te worden.  Het aantal deelnemers aan de lessen wordt immers omwille van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen aanzienlijk beperkt.

Het reservatiesysteem dat hiervoor gebruikt zal worden, is datgene waarbij je toegang krijgt door in de linkerkolom van onze internet-pagina 'Reservatie Club Planner' aan te klikken.

Indien je voor dit reservatiesysteem nog niet beschikt over de nodige inlog-gegevens kan je naar info@topvorm.be een bericht sturen met de vraag om jou deze gegevens te bezorgen.  Vermeld in dit bericht het e-mailadres waar die gegevens naartoe mogen worden gestuurd.  Tevens vragen wij de opgave van een GSM-nummer dat ENKEL zal worden gebruikt om een eventuele annulatie van een les waarvoor werd gereserveerd, aan te kondigen. 

Heropening Top Vorm 7-9-2020

Dag iedereen,

Graag willen we wat duidelijkheid scheppen ivm met het tijdstip van de heropening van Top Vorm.

Met de zomervakantie voor de deur starten de lessen pas terug vanaf 7/9/2020, uiteraard indien de situatie rond Corona het nog steeds toelaat.

Omdat er nog veel kan veranderen op deze twee maanden, kunnen we jullie nog geen uurrooster bezorgen maar wat we wel zeker weten is dat je voor elke les zal moeten reserveren (zie bericht 'Aanvragen login voor reservatiesysteem' op deze site).

Aangezien wij een aantal maanden gesloten zijn geweest, hebben wij momenteel de einddatum van alle lesbeurten die op 11/3 nog geldig waren met 6 maanden verlengd.

De volgende weken zullen wij bij Top Vorm een aantal structurele veranderingen uitvoeren om jullie op 7/9 veilig te kunnen ontvangen.

Maak er een mooie zomer van en hou jullie gezond.

Stand van zaken

Dag iedereen,

Sinds vorige week weten we dat Top Vorm/BornemYoga de deuren weer zou mogen openen. De vele beperkingen en regels maken het echter voor ons niet haalbaar om nu reeds te herstarten.

Net zoals bij het begin van de crisis waarbij wij vanuit gezondheidsoverwegingen reeds 2 dagen vóór de algemene lockdown zelf de beslissing hadden genomen tot sluiting van Top Vorm/BornemYoga, wensen wij ook nu niet halsoverkop mee te gaan in dit opgelegde verhaal.

We houden het derhalve nog even in beraad en houden jullie op de hoogte van ons standpunt aangaande de heropstart.

Hou jullie gezond.

Kristel en Luc

Wijziging lessenrooster

Top Vorm / BornemYoga staat voor gezond en verantwoord bewegen.

De huidige berichten rond het Corona-virus kunnen wij daarom niet negeren.

Top Vorm schort bijgevolg alle lessen op tot er meer zekerheid kan worden geboden.

Via de website en de Facebook-account van Top Vorm houden wij jullie verder op de hoogte.

Global Mala 2019

Afbeelding

Lieve mensen, dit jaar gaat Global Mala niet door.

De redenen hiervoor zijn naast een aantal praktische hindernissen de emotionele impact die in de aanloop naar dit warme gebeuren steeds groter wordt.
De energie die we steeds konden ervaren op de dag zelf, weegt niet meer op tegen de emotionele rollercoaster die we ervaren in de weken/dagen voorafgaand aan Global Mala.

Reeds 5 jaar ontbreekt er iemand bij elke familiebijeenkomst, verjaardag, uitstap, ...
We hadden zo graag gehad dat Lien haar metekindje Mattis had kunnen zien opgroeien tot de stoere 5-jarige die hij nu reeds is of dat ze met die kleine deugniet Aline had kunnen spelen en ravotten of samen met haar zus Anne kon gaan shoppen.... Allemaal dingen die ieder van ons vanzelfsprekend vindt, maar die Lien niet meer kan meemaken...

We hopen dat jullie een manier vinden om Lien te herdenken.  Blijf over haar praten, haal herinneringen aan haar op, vergeet haar niet ...

Bedankt om de afgelopen 4 jaar samen met ons Global Mala te maken tot een warme voormiddag voor iedereen waarop we ons allemaal dichter konden voelen bij diegenen die hier niet meer zijn.

DANK U WEL

Ohm Shanti Namasté

Lien, we missen je enorm

 

Aerial Yoga

Afbeelding

 

Deze lessen staan op het rooster op volgende dagen :

Maandag 18u45-19u45 Aerial Flow

Woensdag 19u00-20u00 Aerial Restorative

Donderdag 21u00-22u00 Aerial Restorative

Voorlopig worden er geen nieuwe basisworkshops Aerial Yoga ingepland en kunnen er maximaal twee nieuwe deelnemers per les starten

Leden kunnen reserveren via ons reservatiesysteem, nieuwe deelnemers via info@topvorm.be.  

 

Betalen met je smartphone

Afbeelding

In Top Vorm kan je ook betalen via je smartphone.

Hiervoor dien je wel over de Bancontact-app te beschikken (free download) of over de applicatie van je eigen bank.

Wij geven jullie graag meer uitleg. 

Reservatiesysteem - ClubPlanner

Zoals een aantal onder jullie waarschijnlijk reeds hebben vastgesteld, is de lay-out van het reservatiescherm danig aangepast.

Wanneer je het groene logo van ClubPlanner hebt aangeklikt en je lidnummer en wachtwoord hebt ingevoerd, kom je in een volgend scherm (Welkom ...) waar je bovenaan een balkje ziet met 'My Top Vorm', 'Reserveer' en 'Mijn reservaties'.  Op diezelfde lijn uiterst rechts zie je normaal gesproken een miniatuur-foto van jezef met een naar beneden gericht pijltje.

Wanneer je in het balkje 'Reserveer' aanklikt, dien je nog even verder door te klikken op 'Reservaties Top Vorm' waarna je onderaan je keuze kan maken uit de aangeduide maanden en dagen.

Eens je je keuze gemaakt hebt, dien je helemaal naar beneden te scrollen en daar zie je dan de lessen waarvoor je kan reserveren op de door jou gekozen dag.

Wanneer je in dezelfde balk bovenaan, uiterst rechts op het naar beneden gerichte pijltje drukt, kan je je 'profiel weergeven'.  Daar lees je een aantal van je eigen gegevens, waaronder bijvoorbeeld ook het aantal resterende beurten van je huidige kaart.

Tussenkomst ziekenfondsen

Wij wensen jullie er even op te wijzen dat meerdere ziekenfondsen een tussenkomst voorzien voor de lidgelden en abonnementsgelden die hun leden betalen aan sportclubs.

Elk ziekenfonds heeft zo zijn eigen voorwaarden en bedragen.  Het loont zeker de moeite om hiernaar even te informeren bij je eigen ziekenfonds.  Vaak vind je deze info reeds op de website van het desbetreffend ziekenfonds en kan je zelfs de benodigde formulieren downloaden.

Wij zullen met veel plezier deze documenten invullen.  In de huidige financieel woelige tijden helpen immers alle kleine beetjes.

Volgeboekte lessen - oplossing en opvolging via reservelijst !

Afbeelding

Soms gebeurt het dat je bij het reserveren van je yoga-les merkt dat de les op dat ogenblik reeds volgeboekt is.

Het reservatieprogramma Club Planner biedt in zulk geval de mogelijkheid om je te laten noteren als reserve. Hierbij houdt het programma nauwlettend de evolutie van de annulaties in het oog en zal je onmiddellijk per e-mail (indien gekend) verwittigd worden indien er alsnog een plaatsje is vrijgekomen.  Indien je dus aanvankelijk als reserve was opgenomen, dien je uiteraard steeds je mailbox in het oog te houden.  Je kan uiteraard via het reservatiesysteem steeds opvolgen voor welke lessen er effectief een reservatie is gekend door het programma.

 

Inhoud syndiceren